BrandPowerTM

MarketWatch har utvecklat en modell för att kunna värdera ett varumärkes styrka på marknaden. Genom BrandPower-modellen kan man göra jämförelser mellan olika konkurrerande varumärken samtidigt som den utgöra en bra grund för att följa varumärkenas utveckling över tiden.

Modellen utgår från varumärken ur ett kommunikativt perspektiv - när man talar om relationen mellan sändare och mottagare. I detta perspektiv kan konsumenter uppnå tre nivåer av varseblivning kring ett varumärke - allt från att bara ha hört talas om varumärket till att acceptera och använda det.

Därför är det dessa variabler som är centrala och det är dem vi använder för att titta på styrkan i relationen som definieras som en funktion mellan kännedom och acceptans. Resultatet blir faktorn BrandPower.

 

©MarketWatch 2009