Gaze Plot


Opacity Map

 

EyeWatchTM

En EyeWatchTM studie ger djup insikt i hur ett budskap observeras och ger både kvalitativa och kvantitativa svar. Studien levererar tydliga visualiseringar av ögonrörelser, statistik över observationstid, observationsmönster och intresseområden.

Ögats direkta reaktioner visualiseras för analys, bl a mäts exakt hur uppmärksamheten fördelas över de få sekunder som en annons i genomsnitt får av betraktaren.

För mer information om EyeWatchTM, kontakta MarketWatch på e-postadress info [at] marketwatch.se

 

 

©MarketWatch 2009