Heat Map


Opacity Map

EyeWatchTM UX (Web)

EyeWatchTM UX, User Experience, är skräddarsydd för att studera kommunikation via en webbplats. Studien levererar viktig insikt i hur webbplatsen uppfattas av besökaren och värdefull kunskap genereras ur ett användbarhetsperspektiv.

EyeWatchTM UX levererar insikt i hur en webbsida läses och förstås, analys av funktion, navigering, upplevelse samt förmåga att generera transaktioner.

EyeWatchTM UX kan vara en del av en hel webbplatsundersökning, men kan också genomföras som ett eget projekt. Kontakta MarketWatch för mer information. info [at] marketwatch.se

 

©MarketWatch 2009