MARKETWATCH

Analyzed Customer & Market Data for High ROI

MarketWatch är en kundinsiktsbyrå.

Vi hjälper våra kunder att växa genom faktadriven affärs, kund- och marknadsutveckling.


Idag är kundupplevelsen den kanske viktigaste differentierade faktorn inom de flesta branscher. 

MarketWatch hjälper våra kunder att utveckla en stark och hållbar konkurrensstrategi baserad på genuin kundinsikt.

Vi för in kundperspektivet i hela organisationen genom att arbeta med tre perspektiv:

kund, produkt och marknad, varumärke- och kommunikation och kultur och medarbetare.

shutterstock_263120237.jpg
 

VÅRT KONCEPT

Sedan 1988 har vi fungerat som en strategisk partner i marknads- och kommunikationsfrågor. MarketWatch tar fram marknadsundersökningar och ger rådgivning inom alla delar av marknadsföring- och kommunikationsprocessen.

 
photo-1573855619003-97b4799dcd8b.jfif
shutterstock_1178320903.jpg
shutterstock_1022451727.jpg

KUND, PRODUKT OCH MARKNAD

VARUMÄRKE OCH KOMMUNIKATION