EYE-TRACKING

"Who are you going to believe, me or your own eyes?"

- Groucho Marx 

En studie med hjälp av en ögonrörelsekamera; eye-tracking, kompletterar andra undersökningar genom att dokumentera hur målgruppen faktiskt tittar - vare sig det rör sig om exempelvis en annons, webbplats, reklamfilm, affish, förpackning eller en DR-enhet. 

Ögonrörelsestudier genomförs med hjälp av en infraröd kamera som registrerar hur ögat rör sig över bilden och hur länge man fäster blicken på olika punkter. Syftet med ögonrörelsestudier är att samla statistisk data och information om användarnas faktiska beteende.

MarketWatch har utvecklat ett unikt erbjudande där vi kombinerar vår kunskap inom traditionella undersökningsformer och analys med ögonrörelsemetoden - EyeWatchTM. Med EyeWatch-metoden får man in två olika perspektiv; dels hur konsumenterna faktiskt har tittat på reklamen och vad som har fångat deras uppmärksamhet, dels en djupare förståelse varför de har uppmärksammat olika delar i den.


EyeWatch fungerar utmärkt för att mäta reklamens stopping power och dess olika element som avsändare, budskap osv.

En EyeWatch studie kan vara anpassad dels för att utvärdera en webbplats, EyeWatchTM UX (User Experience), men också för bredare frågeställningar, EyeWatchTM. 

EYEWATCH

En EyeWatchTM studie ger djup insikt i hur ett budskap observeras och ger både kvalitativa och kvantitativa svar. Studien levererar tydliga visualiseringar av ögonrörelser, statistik över observationstid, observationsmönster och intresseområden.
Ögats direkta reaktioner visualiseras för analys, bl a mäts exakt hur uppmärksamheten fördelas över de få sekunder som en annons i genomsnitt får av betraktaren.

EYEWATCH UX (WEB)

EyeWatchTM UX, User Experience, är skräddarsydd för att studera kommunikation via en webbplats. Studien levererar viktig insikt i hur webbplatsen uppfattas av besökaren och värdefull kunskap genereras ur ett användbarhetsperspektiv.
EyeWatchTM UX levererar insikt i hur en webbsida läses och förstås, analys av funktion, navigering, upplevelse samt förmåga att generera transaktioner.  EyeWatchTM UX kan vara en del av en hel webbplatsundersökning, men kan också genomföras som ett eget projekt.