DIGITAL ETHNOGRAPHY

DigitalEthnography använder sig av teknikbaserade och digitala medier för att analysera människors interaktion med varumärken och produkter. Den andra delen av DigitalEthnography syftar till att applicera den etnografiska metoden och förhållningssättet på webben som en ny kulturell och kommunikativ plattform.

Videoanalys:

Etnografen filmar informanten för att fånga upp i detalj hur produkter, tjänster och varumärken passar i deras vardag. Miljöer, influenser och beslutsbeteenden är även annat som fångas upp med de etnografiska videoanalyserna.

Filmerna skapar en intimitet som genererar i nya upptäckter, frågor och aspekter som tidigare inte ansetts vara relevant eller tillräckligt viktiga att ställa. Videodokumentationen kompletteras med etnografiska intervjuer, vilket antigen sker under själva situationen eller som en retroperspektiv handling.


Det retroperspektiva ansatsen innebär att filmen visas för informanterna och de får då kommentera det egna beteendet, på så sätt får de reflektera över det egna beteendet och återberätta det.