VARUMÄRKE OCH KOMMUNIKATION

Kommunikation är en viktig konkurrensfaktor och ett mycket effektivt verktyg för dig som vill skapa förändring. Men skapandet av bra kommunikation ställer krav: All kommunikation sker på mottagarens villkor.

Det är en enkel sanning, men det är också den som gör det här med kommunikation svårt. Den innebär nämligen att du som vill lyckas i din kommunikation måste kunna uttrycka dig så att din mottagare förstår. Och för att göra det måste du veta hur din mottagare tänker, tycker och känner.

Det enklaste och säkraste sättet att ta reda på det är att prata med den det berör. Vi fungerar alla olika, därför är det viktigt att du vet vem du pratar med. Beroende på hur du väljer att kommunicera kommer olika personer att lyssna. Vissa lyssnar till rationella argument medan andra lyssnar till mer känslomässiga, en del måste du tjata på medan andra bara lyssnar om de får tillhöra en viss grupp.

För att nå de resultat du själv vill ha - se till att skaffa dig bra beslutsunderlag i kommunikationsprocessen!

 
 

EFFEKTMÄTNING AV REKLAM

©2020 by MarketWatch.